Deti v pohybe

Je  gymnastický tréning pre deti vo veku od 3 do 5 rokov, zameraný na celkový pohybový a telesný vývin. Cieľom tréningov je rozvoj všeobecných pohybových schopností detí, podporiť ich motoriku a koordináciu pohybov vplyvom gymnastických cvikov. Cvičenia sú prispôsobené veku a realizované hravou formou, ktorá dotvára veselý detský svet, kde sa dobre cítia a ľahšie sa učia novým pohybom. Deti sa zoznamujú s cvičením na gymnastickom náradí ako je hrazda, kladina, kruhy, trampolína, lano, švédska debna,  a iné…

Vaše ratolesti určite ocenia, že počas celého tréningu cvičíte s nimi aj Vy a delíte sa tak s nimi o zážitky. Vašou odmenou zase bude úsmev na perách detí, ktorý prináša spontánna radosť z pohybu.