Dýchaj, teda ži

Kto dýcha, žije. Kto dýcha pomaly a zhlboka, žije dlhšie a zdravšie. Kto si uvedomuje,  že dýcha a ako dýcha, žije naplno.

21316428_492862341076895_1948415010921058337_o

Nie nadarmo sa slová dych a duch tak podobajú. Doktorka Nina Jassingerová potvrdzuje, že zadržiavanie dychu od strachu, napätia, úzkosti, fučanie od hnevu nie sú dnes nijakou zvláštnosťou. Nepokojný duch spôsobuje nepokojný dych. A naopak. Bez jedla vydržíme niekoľko týždňov, bez vody tak 3 dni, ale bez vzduchu iba pár minút. Napriek tomu dýchanie považujeme za čosi také prirodzené a automatické, že tomu len zriedkakedy venujeme nejakú pozornosť.

21016012_487009108328885_4728265603269215104_o

Už teda vieme, že dýchanie je veľmi dôležitý prvok, a to obzvlášť pri športe. Hlavným spôsobom uvoľnenia energie pri aeróbnych aktivitách je práve oxidatívna cesta. Netreba zabúdať, že správne vykonaný výdych je zároveň predpokladom správneho nádychu.

Fotka na článok 9

Mozog upravuje rýchlosť dýchania podľa úrovne kysličníka uhličitého a nie podľa úrovne kyslíka. Napr. keď sme v strese, naše dýchanie sa mení. Úzkostlivý človek dýcha povrchne a na nasávanie a vytláčanie vzduchu do a z pľúc používa skôr ramená ako bránicu. Tento spôsob dýchania odstraňuje z krvi priveľa kysličníka uhličitého a narúša tak telesnú rovnováhu plynov. Povrchné a nadmerné dýchanie – pocit nedostatku vzduchu, akoby nemožnosť nadýchnuť sa – hyperventilácia predlžuje pocity úzkosti a zvyšuje stresové príznaky, ktorými sú: ťažoba a pocit stuhnutia na hrudi, stála únava, pocit slabosti, paniky, bolesti hlavy, búšenie srdca, nespavosť, bolesti svalov, rôzne stuhnutia, pichania, mravenčenie, stŕpnuté a studené ruky a tvár.

21994248_501776196852176_8715008448225088236_o

Sústreďme sa teda na svoj dych a spomaľme na chvíľku. Existujú viaceré dychové cvičenia, ktoré môžu zlepšiť kvalitu nášho dychu. Svoje o tom vedia aj jogíni aj ich dychové cvičenia Pranajámy. V súčastnej technickej dobe môžeme ľahko siahnuť aj po technických aplikáciach slúžiacim na zlepšenie a kvalitu dychu, skúste si pozrieť aplikáciu na telefón s názvom „Advanced Buteyko Institute“.