Gym Outdoor

Vonkajšia zóna CROSSbeFIT je prispôsobená k cvičeniu na čerstvom vzduchu. Atletická dráha dlhá 60metrov, súbor hrázd a lavičiek s činkami je len časť z toho, čo všetko Vám ponúkame. Cvičenie vo vonkajšom prostredí má špeciálne čaro. V outdoor zóne prebiehajú nie len individuálne tréningy, ale aj skupinové cvičenia, ako napríklad Crossbefit, Ladycroft, Zdravý chrbát a podobne.

Outdoor zóna je tiež určená aj pre jednotlivcov.