Gymnastika ako základ mnohých športov

Rodičia, ktorí vedú svoje deti k športu, nemôžu urobiť nič lepšie ako to,  že ich prihlásia na gymnastiku. Deti sú šikovnejšie, obratnejšie a nemajú problémy so žiadnou činnosťou. To robí gymnastiku krásnou a vzácnou. Vo všeobecnosti sa gymnastika považuje za základ pre mnohé športy. Cieľom všeobecnej gymnastiky je zlepšenie koordinácie (celkovej obratnosti, priestorovej orientácie, rovnováhy a i.), udržiavanie zdravia, zlepšenie fyzickej a psychickej odolnosti a pohybovej výkonnosti.

GV2A7424

Gymnastické cvičenia majú pozitívny vplyv na správne držanie tela, zlepšujú  kĺbovú pohyblivosť, elasticitu svalov a ohybnosť chrbtice. Gymnastika je vhodná pre cvičencov všetkých vekových a výkonnostných kategórií, ale je dobré začať už v predškolskom veku, kedy si dieťa najjednoduchšie osvojí pohybové návyky a vytvorí tak široký pohybový základ pre množstvo ďalších športov, ktorým sa bude môcť venovať v budúcnosti.

Crossbefit ponúka možnosť venovať sa všeobecnej (rekreačnej) forme, ktorá nie je taká náročná ako vrcholová. Deti na Junior Gymnastike sa učia gymnastickým základom hravou formou. Rúčkujú na bradlách, učia sa šplhať, cvičiť na hrazde a kruhoch, preskakovať prekážky alebo skákať na trampolíne, čím rozvíjajú svoje silové aj koordinačné schopnosti. Učia sa jednoduchú akrobaciu, na nácvik ktorej je najvhodnejšia doba. Na skupinovku Progress group chodia vybrané deti, ktoré absolvovali tréningy Junior Gymnastiky a môžu sa už učiť náročnejšie gymnastické cviky.

Na záver je dôležité podotknúť, že je nevyhnutné, aby gymnastické tréningy boli pod vedením kvalifikovaných trénerov, ktorí ovládajú správnu didaktiku nácviku gymnastických tvarov, aby nedochádzalo k získaniu nesprávnych pohybových návykov a zlej technike cvičenia.

Zdroje:

https://www.sportujeme.sk/kondicna-gymnastika-v-kocke-i/

http://sportkidsacademy.sk/blog-ska/news-one/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=46&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e6b2664ece423bdb6293af572982a84a

https://bratislava.sme.sk/c/1133870/gymnastika-da-zaklad-aj-pre-ine-sporty.html#ixzz56vp17DfM