Junior Gymnastika

  • funkčný tréning gymnastiky pre deti vo veku 6 – 12 rokov (senzitívne obdobie);
  • cvičenie zahŕňa nácvik a zdokonaľovanie gymnastických prvkov, zvyšujúcich silu a flexibilitu;
  • zameraná na rozvoj kondičných a koordinačných schopností (rýchlosť, dynamika, obratnosť a pod.), podporujúcich pohybový vývin Vašich detí;
  • Využíva sa cvičenie na náradí (trampolína, hrazda, kruhy …);

Gymnastika, ako základ športu všeobecne rozvíja pohyblivosť, ako príprava pre všetky ostatné športové odvetvia, čo znamená, že deti po absolvovaní gymnastickej prípravy majú výhodnú predispozíciu pre napredovanie v akomkoľvek športe.