Kreatín

Kreatín je jeden z najdôležitejších prírodných energetizujúcich  suplementov. Kreatín má pozitívny účinok na zvýšenie výkonu v športoch, ktoré vyžadujú vyššiu úroveň silových schopností, vrátane posilňovania, veslovania a šprintu…

A má ešte jedno plus: veľa štúdií preukázalo nárast svalovej hmoty v priemere o 0,5 až 1kg, rovnako ako zníženie telesného tuku. Kedysi sa tento efekt považoval iba za dôsledok “natiahnutia” vody do svalov, dnes už vieme, že ide prevažne o čistú svalovú hmotu a len malá časť je tvorená vodou.

Kreatín je látka produkovaná v ladvinách v množstve okolo 2g denne z arginínu, glycínu a metioninu. Okolo 95% kreatínu obsiahnutého v tele koluje v krvi a v srdci. Vnútri svalových buniek sa kreatín mení na kreatínfosfát (CP), látku, ktorá slúži ako zdroj energie postačujúca na niekoľko sekúnd práce. CP teda pracuje najlepšie pri krátkych intenzívnych výkonoch. CP tiež  pomáha doplniť bunkovú rezervu ATP molekulárneho paliva, ktoré dodáva energiu pre svalovú kontrakciu.S vyššiou zásobou ATP sú vaše svaly schopné vykonať viac práce.

Ako športovci silových športov dodávate kreatín do svalov podobne ako to vytrvalci robia so sacharidmi. Následne môže byť váš tréning tvrdší a dlhší, pretože kreatín urýchľuje produkciu energie vo vaších svalových bunkách.

Suplementácia kreatínom pôsobí na nárast svalovej hmoty nepriamo. Má nepriamy efekt: môžete trénovať intenzívnejšie a to sa prejaví na náraste svalovej hmoty.

Dôležitou informáciou ohľadom suplementácie kreatínom je to, že najlepšie účinkuje v kombinácií so sacharidmi. Táto kombinácia zvyšuje množstvo kreatínu vo svaloch až o 60%