Clean – Premiestnenie

Premiestnenie – Clean

Tento cvik je náročný na techniku, preto začiatočníkom odporúčame správnu techniku nacvičovať najlepšie s prázdnou činkou.
Najlepšie by bolo mať zvládnutú techniku čelného drepu a mŕtvy ťah.

Prevedenie

1, Uchopíme olympíjsku činku zámkovým úchopom o niečo širšie ako je šírka ramien pričom sa zhlboka nadýchneme a zadržíme dych.
2, Dostaneme sa do pozície mŕtveho ťahu odkiaľ činku dynamicky ťaháme popred telo trapézami bez odrazu,
lakte počas toho smerujú do strán, váhu ťaháme cez špičky až na ramená, kde ju položíme.
Po položení činky na ramená vydychujeme zadržaný vzduch z pľúc.
3, Činka je položená na ramenách (nie na hrudi) pričom lakte tlačíme čo najvyššie a pozeráme pred seba.