Pohybová terapia

Rehabilitačné alebo preventívne cvičenia s vlastnou váhou alebo s pomocou rôznych cvičebných pomôcok (theraband, expander, kettlebell…). Cvičeniu vždy predchádza komplexná diagnostika, z ktorej sa vychádza a nastaví sa individuálny pohybový program na mieru. Cviky sú zamerané na správnu techniku, na osvojenie základných pohybových vzorov a aktiváciu či utlmenie určitých svalových skupín. Cvičenie je pre všetky vekové skupiny, pre športovcov i nešportovcov.

Cena nečlen:19,90€
Cena člen:15,90€