Posilňovňa vs. Crossfit

Crossfit verzus klasická posilovňa
Základný rozdiel medzi tradičnou posilňovňou a telocvičňou pre crossfit je v spôsobe cvičenia. Kým v posilňovni sa idú cviky zamerané na konkrétne svalové skupiny, crossfit je zacielený na kondičný tréning, čiže cviky posilňujúce celkovú fyzickú zdatnosť.
V posilňovni sa cvičia kruhové tréningy, čo je v podstate crossfit s pauzami. Je tam povedzme päť stanovíšť a po každom nasleduje odpočinok. V crossfite sa ide v kuse a na čas. Najviac prevažujú cviky so záťažou vlastného tela, ako sú kliky, angličáky, sedy ľahy, ale veľa sa používajú aj činky, Kettlebell, Medicimbal alebo napríklad  švihadlo.
V telocvičniach s kondičným cvičením sa zostavujú cviky na mieru, časy sa meriajú a tréneri si ich zaznamenávajú. Dôležité sú výsledky cvičenia. V Amerike má CrossFit  oveľa väčšiu tradíciu ako u nás a tiež s ďaleko väčším množstvom fanúšikov.

Hodina prebieha zhruba tak, že sa podľa rozvrhu zíde v určitú hodinu skupina cvičiacich. Na stenách visia tabule s denným tréningom a výsledne potom aj časy súťažiacich. Skupinové cvičenie je vlastne hecovanie o najlepší čas, ktorý je pre crossfit dôležitý. Nesmie však byť na úkor správnej techniky prevedenia cvikov.

crossbefit truster

Najťažšie je začať
Začiatky v tomto prípade nie sú najjednoduchšie. Žena môže byť priemerne trénovaná, môže chodiť behať, plávať alebo cvičiť pilates, ale prvý tréning jej dá zaručene pekne zabrať. Dodržiavať techniku ​​cvikov, na ktoré nie je zvyknutá, ešte všetko zacvičiť v čo najkratšom čase, nie je sranda. Zostavenie tréningu záleží na úrovni  cvičiaceho.

Pred prvou hodinou prebieha zoznámenie a anamnéza zdravotného fyzického stavu. Nasleduje rozcvička, plán cvikov, ktoré sa nováčikom vysvetlia.

S ďalšími tréningami sa postupne nabaľujú ďalšie gymnastické a zložitejšie cviky. Začiatočníci budujú silu a pilujú techniku, kým nezvládnu technicky najnáročnejšie cviky.

Tréning môže trvať od 10 minút až cez hodinu. Ale aj desaťminútové cvičenie môže byť únavnějšie než polhodinové. Cviky pre ženy aj mužov sú rovnaké, líšia sa len v  záťaži. Tým pádom je otvorený priestor pre začiatočníkov.

Techniku cvikov sa postupne učia s pomôckami pre uľahčenie zvládnutia cviku, napríklad obtiažny cvik “zhyby” sa vo funkčnom tréningu začína formou cviku TRX Low Row, neskôr sa zhybuje s gumou pre odľahčenie váhy až k samotnému zhybu bez podpory.

cross-fit-red-bank-home-940x415B