Proteiny a budovanie svalovej hmoty

Proteiny a budovanie svalovej hmoty

Proteiny sú kľúčovým faktorom pre obnovu a stavbu svalovej hmoty po tréningu.Keď posilňujete
s vlastnou záťažou, sval sa pred kontrakciou predĺži a vo svalových vláknach dochádza k vzniku mikroskopických trhlín,
ktoré spôsobujú svalovicu deň po cvičení. V tomto dôsledku Vaše telo buduje svalové vlákna väčšie a silnejšie, aby boli odolnejšie voči tejto záťaži.

Stavebný materiál pre tento proces je dodávaný prednostne z bielkovín obsiahnutých v strave, ktoré sú procesom trávenia štiepené na aminokyseliny.
Aminikyseliny sú krvným obehom transportované k svalovým bunkám, aby z nich bol vytvorený nový proteín.
Vo svale sú dva druhy proteínu: aktin a myosin.
V priebehu svalovej kontrakcie sa tieto dva druhy proteínu na seba naviažu. Keď sa snažíte nabrať svalovú hmotu, zvyšujete množstvo aktinu a myosinu vo svaloch.
Tým sa zvyšuje obsah prierezu svalu, svalová kontrakcia je silnejšia a zvyšuje sa svalová sila.