Ramenný kĺb – čo potrebuješ vedieť

Ramenný kĺb je kĺb s najväčším rozsahom pohybu v ľudskom tele. Umožňuje obrovský rozsah hybnosti a zároveň je schopný veľkej sily.
Práve pre tieto unikátne schopnosti je veľmi náchylný na poranenia.Pohyby v ramennom kĺbe vznikajú na základe funkčných možností kĺbu, a pretože ide o takzvaný guľovitý kĺb, je možné realizovať nasledujúce pohyby: flexia (ohnutie), extenzia (vystretie), addukcia (pritiahnutie), abdukcia (odtiahnutie), rotácia (otáčanie) a circundukcia – krúženie.
Rozsah zdravého pohybu je individuálny a závisí od stupňa trénovanosti (adaptovanosti), pohlavia, veku a zdravotného stavu.

Na nasledujúcom obrázku  je demonštrovaný cvičenec vykonávajúci cvik zapažovanie s činkou v ľahu na lavičke. Pri zaujatí správnej polohy tela, vhodnej opore a použití činky s optimálnou hmotnosťou vzhľadom na hmotnosť, trénovanosť, funkčný stav, kĺbový rozsah, stav rozcvičenia a únavy, ide o pomerne nenáročný cvik.

obr22

Pri neadekvátnej hmotnosti činky na základe pákového mechanizmu celej hornej končatiny môže veľmi ľahko dôjsť k preťaženiu až poškodeniu ramenného pletenca, špeciálne ramenného kĺbu a s ním súvisiacich svalov. Práve ramenný kĺb je miestom nielen otáčania, ale aj páčenia a samozrejme, čím je dlhšia horná končatina a hmotnosť závažia, tým je väčšia sila tiaže FG, ktorá pri dosiahnutí určitej medznej hodnoty začína poškodzovať kĺb a neprimerane zväčšovať jeho rozsah pohybu. Pohyb pri zapažovaní je najmenej vhodný pohyb zo všetkých pohybov v ramennom kĺbe, čo vyplýva z vlastnej konštrukcie kĺbu a jeho okolia.

Ak uvedené zanedbávame, spojenie v ramennom kĺbe začne skôr či neskôr zlyhávať. Naopak, na druhej strane, ak je pohyb vykonávaný správne,dochádza k posilneniu organizmu a k zlepšeniu celkového zdravotného stavu. Nezanedbateľný je aj fakt, že pohyb je nápomocný aj po estetickej stránke, pretože na základe optimálneho spaľovania kalórií je postava harmonicky rozvinutá, telo je funkčné a dobre tvarované, na základe čoho lepšie vyzeráme a aj sa lepšie cítime. Súčasne sa redukuje nadbytočné množstvo tuku a spevňuje sa svalstvo, ktoré je okrem iného dôležité aj pri správnom držaní tela a ochrane kĺbov.

Opotrebovanie kĺbov
ak má byť kĺb funkčný, musí byť v poriadku chrupavka, ktorá ho pokrýva. Ku jej znehodnoteniu dochádza pri zmene zloženia kĺbovej tekutiny – synovia – ak sa jej tvorí menej, alebo sa zmení jej zloženie, chrupavka nie je dobre vyživovaná. Hladký povrch sa môže popraskať a zdrsnieť. Pohyb sa stane bolestivým a v tomto mieste môže vzniknúť zápal.

Neúmerné zaťaženie v ramennom kĺbe pri rôznych pohyboch a počas vykonávania športových aktivít vzniká najmä z dôvodov:

1. Priveľkého počtu opakovaní

2. Nedostatočnej funkčnej pripravenosti kĺbu ( zahriatie a rozcvičenie)

3. Priveľkého rozsahu pohybu

4. Technicky nesprávneho vykonávania pohybu

5. Zvýšenej nadváhy až obezity

Prevencia úrazov a ochorení

Oveľa dôležitejšie ako liečiť artrózu, je predchádzať opotrebovaniu kĺbov:

– Ochranou pred úrazmi – v poslednom čase sú obľúbené športy, pri ktorých dochádza k nepríjemným úrazom a poškodeniam kĺbov( inline korčuľovanie, skateboarding, snowboarding, rekreačný futbal alebo futsal, lyžovanie…). Tu najviac dochádza k poškodeniu kolenných kĺbov, prípadne členkových u mladých ľudí, pričom poškodenia vyzerajú, ako keby mali 50-60 rokov. Pre ramenný kĺb sú rizikovejšie raketové športy (tenis, badminton, baseball, kriket), atletika ( hody a vrhy), hokej, hádzaná, volejbal, golf, gymnatika, ale aj plávanie ( hyperflexibilný ramenný kĺb je ľahko poškoditeľný pri plávaní nesprávnou športovou technikou a pri opakovanom tréningovom preťažení).

– Rovnomerným zaťažením pohybového ústrojenstva prostredníctvom športových a pohybových aktivít.

– Úpravou životosprávy – jesť veľa ovocia, zeleniny, olejnatých rýb, ktoré obsahujú omega tri mastné kyseliny (protizápalové účinky), losos,makrela, haring, pstruh, sardinky, D vitamín (pomáha telu vstrebávať vápnik, pre zdravý vývoj kostí a kĺbov), primerane bielkoviny (na vybudovanie svaloviny) a všetky vitamíny skupiny B (na posilnenie nervov).

– Znížením telesnej hmotnosti.

– Ortopedickými pomôckami – kedy dochádza k odľahčovaniu jednostranne zaťažených kĺbov.

– Primeranou pohybovou aktivitou – plávanie, bicyklovanie, nie dlhá a veľmi náročná chôdza, cvičenie na správne držanie tela, cvičenie pre posilnenie svalstva celého tela, atď.

– Dostatočným množstvom pohybu, jeho správnym rozsahom, kvalitnou stravou a správnou životosprávou už od útleho detstva si vybudovávame pevné a zdravé kosti a kĺby.

– Pravidelným cvičením aj v neskoršom veku dokážeme spomaľovať priebeh rednutia kostí (osteoporóza), čím eliminujeme aj ich lámavosť.